Suggeriments

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

 

Pots descarregar-te ací L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

TINENTS D'ALCALDE


Per decret d'Alcaldia núm.
3846 de 2 de juliol de 2015, s'anomena als següents Tinents d'alcalde:

 
1

 
Sra.  Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA)

 
2

 
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE) 


3

 
Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA) 

 
4

 
Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE) 

 
5

 
Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA)

 
 6

 
Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE)  AREES DE GOVERN (SEGONS EL ROGA)

Amb atribucions de direcció, gestió i resolució en les matèries de la seua competència.
 

REGIDORIES DELEGADES

Amb atribuicions de direcció, gestió i resolució en les matèries de la seua competència.

 

COORDINACIONS GENERALS

Amb atribucions de direcció, gestió i resolució en les matèries de la seu competència.

  

 
SECRETARI GENERAL DEL PLE: Lorenzo Pérez Sarrión, en virtut de Resolució de 13/12/2012, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, publicada en el D.O.C.V núm. 6930 de 26/12/2012. 

 
TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA I AL REGIDOR SECRETARI D’AQUESTA: Lorenzo Pérez Sarrión, en virtut de Resolució de 5/11/2012 de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana,  per la qual s’autoritza l’acumulació de funcions  d’habilitats estatals. 

 
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL: Jorge García Hernàndez, en virtut de Resolució de 13/12/2012, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, publicada en el D.O.C.V núm. 6930 de 26/12/2012. 

 
LLETRAT TITULAR DE LA  ASSESSÒRIA JURÍDICA MUNICIPAL: Vicent Todolí Femenía, per acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de data 14/12/2015 (Punt 3.9 de l’ordre del dia). 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva