Suggeriments

TEMES A DESENVOLUPAR

L'Agenda 21 Escolar constitueix un conjunt de ferramentes que permeten tractar temes de diversa naturalesa. A través d'aquestes, els alumnes conceben l’entorn del col·legi com un ecosistema on totes les persones, recursos i infraestructures depenen entre sí. Aquestos temes i ferramentes compleixen a més amb quatre característiques bàsiques:

1. Es tracta de problemes o elements reals, fàcilment identificables pels xiquets en l’entorn del col·legi.

2. Són qüestions que poden treballar-se de forma senzilla i atractiva, obtenint resultats fàcilment avaluables en un curt espai de temps.

3. La metodologia aplicable es desenvolupa al llarg de tot el curs escolar alternant activitats de distinta naturalesa. D’aquesta forma, el treball continuat permet la creació d’una consciència col·lectiva i, sobre tot, d’hàbits participatius i perdurables en el temps,

4. Tots els temes elegits (un per a cada curs escolar) poden extrapolar-se a la realitat ambiental del municipi.

D’acord amb estos criteris, els temes a tractar podrien ser els següents:

  • Els espais verds. No hi ha dubte del paper determinant que tenen els espais verds urbans i periurbans. El ciutadà pot trobar ací un entorn ideal per al contacte amb la naturalesa, a més d'un lloc per al desenvolupament social i l'esplai lluny del soroll i el tràfic urbans. A través d'este programa d'activitats, els alumnes treballaran en primer lloc amb la realitat del seu col•legi, avaluant els espais verds que allí tenen i desenvolupant línies d'acció que permeten conservar i millorar aquest important recurs. Posteriorment, i a través de les accions proposades en la metodologia del projecte, podem abordar la importància dels parcs places i jardins del nucli urbà.

 

  • Un problema ambiental: els residus. Tots produïm residus en la nostra activitat diària. No obstant això, aquest procés continuat provoca importants problemes ambientals: contaminació de les aigües, del sòl, de l'atmosfera, consum d'energia i matèries primeres, ocupació de l'espai, males olors, generació de malalties, incendis, etc. Resulta imprescindible, en conseqüència, sensibilitzar els alumnes sobre la problemàtica dels residus en el municipi i col•legi, promovent la separació selectiva, la reducció i la reutilització. De manera específica es treballarien també aspectes específics, com les piles o la neteja viària a Gandia.

 

  • Consum responsable: aigua i energia. El consum responsable ha de començar per dos recursos naturals que sovint considerem il·limitats: l'aigua i l'energia. No obstant això, la Carta Europea de l'aigua qualifica aquest bé com a escàs, preciós i indispensable per a la vida, i quant a l'energia, el seu malbaratament suposa inevitablement problemes de contaminació ambiental de què no som conscients, així com l'esgotament de les anomenades energies fòssils. D'aquesta manera, el projecte permetrà que els alumnes avaluen com i de quina forma es gasten aquestos recursos en el centre escolar, perquè posteriorment posen en marxa accions que permeten aconseguir un consum més eficient, tant dins com fora del col·legi.

 

  • Convivència i solidaritat. Les fonts causals de la degradació del medi ambient estan immerses en problemes socials i econòmics com ara la pobresa, les desigualtats socials o els patrons de consum i producció no sustentables. Els xiquets poden abordar aquestos problemes en el seu propi centre escolar, treballant aspectes com ara la integració racial, discapacitats, immigració, interculturalitat, etc, i sempre amb ferramentes orientades cap a la participació social dins i fora del col•legi. Per això, en aquest tema perseguim no sols el respecte cap als valors naturals, sinó també socials, culturals i ètics: és l'Educació en, per a i des de la diversitat.

 

  • Mobilitat sostenible. L'ús cada vegada més apressant del vehicle privat en la ciutat ha provocat una degradació de la qualitat de vida i el medi ambient: contaminació acústica, inseguretat, invasió de l'espai dels vianants, etc. Hi ha solucions de diversos tipus, com la creació de carrils-bici, que ajuden a minimitzar aquest impacte. No obstant això, el costum no molt llunyà de desplaçar-nos per la ciutat caminant, o fent un passeig, està desapareixent. I açò ocorre encara en el cas de distàncies curtes. Per això, és important que els xiquets es consciencien sobre la relació entre mobilitat urbana i qualitat de vida, i de la importància sobre el que significa desplaçar-nos de forma segura, tranquil·la i, sobretot, molt més ecològica per a tots.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva