Servei de l'Ajuntament de Gandia per la tramitació de problemes, queixes, suggeriments.
L'objecte d'aquest servei és millorar la qualitat de vida en els nostres barris.

PROCEDIMENT:

Una vegada reomplit i enviat el seu suggeriment, el Servei d'Atenció i Informació Ciutadana el tramitarà al departament corresponent perquè done la solució més adequada.

El ciutadà rebrà la resposta de la seua sol·licitud per aquest mateix mitjà.

Suggerències
Nom:

Padró - Tots els tràmits

Lloc:

 Tota la informació ací