Suggeriments

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I REINGENYERIA DE PROCEDIMENTS

L’Ajuntament ha de ser el primer a incorporar les noves tecnologies al quefer diari, tant per a millorar la gestió interna com per a facilitar la relació amb els ciutadans. Sota l’escenari de la modernització administrativa, hem de ser capaços de revisar la manera de treballar per aconseguir una tramitació més clara, senzilla, directa, ràpida i eficaç. Amb la coordinació de l’Arxiu Municipal Administratiu, el programa que estem desplegant conjuga, principalment, tres actuacions com a elements per al canvi i la innovació:

  • La participació activa del personal de l’organització en la revisió dels processos de treball, per a la seua adaptació al compliment de la LAE.

  • La reenginyeria funcional i operativa d’un bon grapat de procediments considerats bàsics o d’alt impacte en la ciutadania, amb la finalitat última d'automatitzar la seua tramitació per mitjans electrònics.

  • Per a reduir els costos de transacció i facilitar la gestió de la informació pública, l’anàlisi sistemàtic de les variables d’informació donen suport als procediments respectius, incloent-hi la modelització i normalització de formularis i documents municipals.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva