Suggeriments

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)


Taula amb els codis identificatius dels departaments municipales

RLT aprovació definitiva (BOP 21/04/2006)

Llistat resum de la relació de llocs de treball actualitzat a noviembre 2015

 

MODIFICACIONS RLT

 

Modificacions any 2012

Modificacions any 2013

Modificacions any 2014

Modificació puntual

Modificació puntual

Modificació puntual

Modificació puntual 12/02/2016

Modificació puntual 06/06/2016

Modificació puntual 09/03/2017


  

PLANTILLA

Pressupost general i plantilla de personal any 2014

 

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2015 EN PDF

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2016 EN PDF

 

OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA

Any EBEP Grup Art 25
Llei 30/1984
Denominació Torn BOP

2015

A2B1 Inspector/a de la Policia LocalPromoció internaNº 246 24/12/2015

2015

C1C2 Oficials de la Policia LocalPromoció internaNº 246 24/12/2015

2015

C1C7 Administratius/ves de la Administració GeneralPromoció internaNº 246 24/12/2015

2014

A1A1 LletratLliureNº 190 12/08/2014

2014

A2B1 Tècnic de prevenció de riscs laboralsLliureNº 190 12/08/2014

2014

C1C1 TAEM informàticaPromoció InternaNº 190 12/08/2014

2014

C1C1 Tècnic auxiliar d’arxiuPromoció InternaNº 190 12/08/2014

2014

C1C2 Inspector activitatsPromoció InternaNº 190 12/08/2014

2014

C1C1 Inspector de tributsPromoció InternaNº 190 12/08/2014

2013

C1C14 Agents Policia LocalPromoció InternaNº 308 26/12/2013

2013

A1A1 Tècnic d’administració generalPromoció InternaNº 308 26/12/2013

2012

A1A1 Intendent principal Policia LocalPromoció InternaNº 134 06/06/2012

2012

A2B1 Inspector Policia LocalPromoció InternaNº 134 06/06/2012

2012

C1C2 Oficial Policia LocalPromoció InternaNº 134 06/06/2012

 

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva