Suggeriments

PLA INTEGRAL DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A JOVES - AVALEM JOVES

Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Actuació cofinançada pel Fondo Social Europeu.

                  

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Cartell Avalem Joves

Cartell FSE EMPUJU - EMCUJU

Fullet informatiu Avalem Joves

Document amb informació del Pla

 

MÉS INFORMACIÓ EN:

Pàgina Servef - Avalem Joves

Pàgina Servef - EMPUJU

 

 


        

  

PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES MODALITAT POST

 

> El termini de presentació de sol·licituds es fins el 4 d'octubre <

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Anunci bases

Anunci

Decret d'aprovació de les bases i de convocatòria

Full autobaremació

Model certificat estudis

Autorització consulta dades personals

Sol·licitud inscripció

 


 

PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES 2017 - LA DIPU ET BECA


 

El període de presentació de sol·licituds ha finalitzat

(del 29 de maig al 6 de juny)

 

 

INSCRIPCIÓ

Les persones interessades han d’emplenar el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i fulla d’autobaremació) que trobaras a esta mateixa pàgina, així mateix els interessats han d’indicar els estudis que estiguen cursant en el present curs acadèmic per determinar l’àrea per la què es presenta la sol·licitud. L’àrea s’assignarà automàticament en funció dels estudis que s’estiguen cursant, de conformitat amb els annexos corresponents de les bases.
Al cas d’una titulació oficial que no estiga classificada en les àrees establides en els diferents nivells educatius, deuran seleccionar la casella “titulacions oficials altres àrees” que apareix a cadascú dels nivells educatius.

Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud, la fulla d’autobaremació i el full d’autorització per a la consulta de dades personal que s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits, preferentment en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, que es troba situat en la Plaça Major, nº1 de Gandia.
Així mateix, el sistema informàtic generarà i un codi identificatiu personalitzat d’accés que el sol•licitant haurà de conservar sota la seua responsabilitat.

 

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

RESULTATS


POTS CONSULTAR ACÍ LA TEUA PUNTUACIÓ

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva