Suggeriments

PROGRAMES EMCUJU/ EMPUJU 2017

1- La Conselleria d’ Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions en el Programa d'Incentius a la contractació de persones joves per les Entitats Locals, dins del marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant Ordre 7/2017, de 10 d'abril (DOGV 19 abril de 2017).

2- L'Ajuntament de Gandia va sol·licitar la corresponent subvenció per Decret 2017-2639, de 4 de maig de 2017, Regidor de Govern Delegat de l’ Àrea d’ Administració, Modernització i Govern Obert, havent-se-li concedit la subvenció per Resolució de la Directora General d'Ocupació i Formació, de 27 de juny de 2017 (EMCUJU) i de 4 de juliol de 2017 (EMPUJU).

3- En conseqüència i com a resultat del procés de selecció de personal portat dut a terme sota les directrius marcades pel Servef s'ha procedit a contractar amb una durada de 7 mesos als següents joves dins dels diferents programes: 

Programa EMCUJU:

 

 

LLOC

 

 

NOMBRE

 

DEPARTAMENT

 

TEMPS

 

Enginyer en Construcció i Obra Civil

 

1

 

Urbanisme

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Comunicació Audiovisual

 

 

1

 

Informàtica

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Advocades

 

2

 

Responsabilitat Patrimonial, Serveis Jurídics i Recursos Humans

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Sociòleg

 

1

 

Benestar Social, Igualtat i Participació

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Traductora

 

1

 

Promoció Valencià

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Geografia i Ciències Ambientals

 

1

 

Serveis Bàsics al Ciutadà i Medi Ambient

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Relacions Laborals

 

1

 

Recursos Humans i Serveis Jurídics

 

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

Psicòloga

 

1

 

Sanitat

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

 

Programa EMPUJU:

 

 

LLOC

 

 

NOMBRE

 

DEPARTAMENT

 

TEMPS

 

Conserge

 

1

 

Recursos Humans

 

Del 17/07/2017 al 16/02/2018

 

 


Actuació cofinançada pel Fons Social Europeu.

 

 

MÉS INFORMACIÓ EN:

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació Seguretat Social)

Pàgina Servef - Avalem Joves

Pàgina Servef - EMPUJU

               

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Cartell Avalem Joves

Cartell FSE EMPUJU - EMCUJU

Fullet informatiu Avalem Joves

Document amb informació del Pla

 

 

 


        

  

PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES MODALITAT POST

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Anunci adjudicació beca postgrau - remanent

Proposta adjudicació

Anunci procediment selectiu

Anunci bases

Anunci

Decret d'aprovació de les bases i de convocatòria

Full autobaremació

Model certificat estudis

Autorització consulta dades personals

Sol·licitud inscripció

 


 

PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES 2017 - LA DIPU ET BECA


 

El període de presentació de sol·licituds ha finalitzat

(del 29 de maig al 6 de juny)

 

 

INSCRIPCIÓ

Les persones interessades han d’emplenar el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i fulla d’autobaremació) que trobaras a esta mateixa pàgina, així mateix els interessats han d’indicar els estudis que estiguen cursant en el present curs acadèmic per determinar l’àrea per la què es presenta la sol·licitud. L’àrea s’assignarà automàticament en funció dels estudis que s’estiguen cursant, de conformitat amb els annexos corresponents de les bases.
Al cas d’una titulació oficial que no estiga classificada en les àrees establides en els diferents nivells educatius, deuran seleccionar la casella “titulacions oficials altres àrees” que apareix a cadascú dels nivells educatius.

Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud, la fulla d’autobaremació i el full d’autorització per a la consulta de dades personal que s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits, preferentment en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, que es troba situat en la Plaça Major, nº1 de Gandia.
Així mateix, el sistema informàtic generarà i un codi identificatiu personalitzat d’accés que el sol•licitant haurà de conservar sota la seua responsabilitat.

 

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

RESULTATS


POTS CONSULTAR ACÍ LA TEUA PUNTUACIÓ

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva