Suggeriments

OFICINES D'ATENCIÓ

Gestió, Inspecció y Recaptació de Tributs

Gestió Tributària i Inspecció d'Impostos i Taxes.

 

Horari: de 9 a 14 H
Duc Carles de Borja, 17 - 2º       E-Mail:
tributos@gandia.org         

Impost Increment valor terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU): 96 295 98 00 - ext.9741

Impost Béns Immobles (IBI): 96 295 94 11 - 96 295 95 36

Impost Activitats Econòmiques (IAE), Impost Vehicles (IVTM): 96 295 95 34                

Taxa Recollida fems: 962959409

Recaptació Voluntària i Executiva

Horari: de 9 a 14 H.
Duc Carles de Borja 17 - Bajo
Tel. 962959413- 962959410        E-Mail:
tributos@gandia.org

Domiciliacions

Recaptació de tributs en període voluntari i executiu                                                         

Expedició de documents de pagament                                                                                

Certificats de pagament

Notificació de deutes

Embargaments

OFICINES D´ATENCIÓ ECONOMIA I HISENDA  

Horari: De 9 a 14 H.
C/ de les Carmelites, 2 , 2º

Tel. centraleta:  962959400

Tel Intervenció 962959426-962959425

Tel Tresoreria : 962959420-962959421

Intervenció
Pressupostos, fiscalització i contabilitat de l´Ajuntament
Presentació de factures
Endossos

Tresoreria
Gestió tresoreria de l´entitat local
Presentació fulls de tercers
Pagaments a proveïdors
Certificats de retencions
Dipòsit de fiances

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva