Suggeriments

JUNTA LOCAL DE GOVERN

Òrgan col·legiat de govern executiu municipal. La formen l'alcalde i els regidors que aquest designe lliurement, en un nombre no superior a un terç del total d'aquests. Actualment, sota la Presidència del Sr. Alcalde, està composta per vuit membres.

Exerceix les funcions que li encarreguen expressament les lleis i les que li delegue l'alcalde o el Ple.

Creació:

Per decret d'Alcaldia num. 3113 de 17 de juny de 2011 es nomenen els membres.

 

President:

Arturo Torró Gisbert

Vocals:

Sra. Carla Ripoll Juan
Sr. Víctor Soler Beneyto
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Antonio Rodríguez Aparisi
Sr. Vicente Gregori Acosta, (regidor secretari titular de la Junta de Govern Local)
Sr. Antonio Abad Rodríguez
Sr. Francisco Javier Reig Garrigues
Sra. Clara Carbonell Frasquet

 

Secretari:

Sr. Lorenzo Pérez Sarrión

AJUNTAMENT DE GANDIA LEGISLATURA 2011-2015

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva