Suggeriments

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ

En aquest apartat s'inclou informació sobre els següents aspectes: pagament, informació sobre recursos, canvis de titularitat, etc.

Poden efectuar-se a través d'Internet les descàrrregues d'impressos específics per a qualsevol tràmit referit a multes de trànsit: notificació del conductor del vehicle, al·legacions i recursos.


Órgan instructor: Negociat de Sancions de l'Ajuntament de Gandia.

Oficines i atenció al públic

El Negociat de multes es troba situat al carrer  Duc Carles de Borja n.º 17 1º pis.

Horari d'atenció al públic: De 09 a 14 h. de dilluns a divendres a les dependències municipals i cridant al telèfon.

Pots accedir ACI a la documentació i la sol·licitud del tràmit

Informació General de Sancions:

telèfon 96 2959416 // 96 2959407 // 96 2959669

Informació Al·legacions i Executiva:

telèfon 96 2959800 ext. 9229

Informació Recursos Reposició:

telèfon 96 2959800 ext. 9229

Comandaments Carrers Peatonals:

telèfon 96 2878800

Cobros Sancions:

telèfon 96 2959800 ext. 9229

 

 
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva