Suggeriments

PLATAFORMA CONTRACTACIÓ

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

L'Ajuntament de Gandia publicarà, a partir de l'1 de gener de 2017, les seves noves licitacions a la plataforma de contractació del Sector Públic www.contrataciondelestado.es i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

 

ACCES ALS EXPEDIENTS ANTERIORS A L'1 DE GENER DE 2017


Tota la informació sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació es troben en el plec de clàusules administratives, que des del 1/01/2017, estan publicats a www.contrataciondelestado.es/

Les actes de cada mesa i la seva aprovació també les podeu trobar en els diferents expedients de la plataforma de contractació.

En l'acta 1 de cada expedient, apareix la relació d'aspirants i admesos a la licitació.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva