Suggeriments

FONS DOCUMENTAL 

Presentem, en aquest apartat, una breu descripció del fons municipal administratiu. Podem consultar les fitxes descriptives de tots els fons documentals municipals en la guia completa de fons municipals i històrics de l'Arxiu Municipal de Gandia.

L'Arxiu Administratiu recull la documentació produïda per l'Ajuntament  i altres organismes públics depenents, amb una antiguitat superior als cinc anys des de la data de la seua producció. Actualment, disposa de la documentació generada des de 1989 fins a 2004, i conté completes les principals sèries documentals municipals. Prèviament a l'ingrés en l'Arxiu Administratiu, la documentació és custodiada per les diferents oficines de gestió municipal, les quals n'autoritzaran l'ús i consulta.

Condicions d'accés

Documentació de lliure accés, llevat d'algunes sèries que contenen dades reservades o protegides segons la legislació vigent i, més concretament, segons l'Ordenança reguladora dels Serveis d'Arxius (cap. IV).

Condicions de reproducció

El dret d'accés comporta la possibilitat de reproducció de la documentació, sempre que aquesta no repercutisca negativament en el seu estat de conservació (art. 48 de l'Ordenança reguladora dels Serveis d'Arxius). Els tècnics del SdA establiran el mitjà més adequat per a procedir a la reproducció segons les característiques físiques del document. Els usuaris han de signar un document de sol·licitud de reproducció documental.

Llengües i escriptures dels documents

Els documents alternen l'ús del valencià i el castellà, segons les àrees administratives de producció.

Instruments de descripció

L'Arxiu Municipal de Gandia disposa d'una aplicació informàtica de gestió d'arxius, amb una descripció del fons administratiu a través de 60.000 fitxes (com a document compost, les principals sèries; i la resta, per unitats de localització). Al respectius arxius de gestió (sobretot, a partir de 1995) existeixen fitxers informatitzats dels fons respectius.

Hom disposa de diversos fitxers manuals: fitxer organicofuncional històric de la documentació (fins a 1997); fitxers de les principals sèries municipals (obres majors, indústria, diversos d'urbanisme, diversos d'indústria, obres i instal·lacions, expedients de secretaria, inspecció d'habitatges i planejament); fitxer alfabètic dels acords de la Comissió Municipal de Govern i decrets de l'Alcaldia (fins a 1993).

Fons Municipal Administratiu

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva