Suggeriments

DADES I XIFRES

2007

Total consultes: 1.282 / Producció de fitxes descriptives: 14.524; altes noves: 9.205 / Ingrés de documentació: 74 ml / Traspàs a l’Arxiu Històric: 34 ml, amb un total de 314 unitats d’instal·lació (3.183 expedients).

2008

Total consultes: 1.096 / Producció de fitxes descriptives: 11.189; altes noves: 3.608 / Ingrés de documentació: 65 ml / Traspàs a l’Arxiu Històric: 35 ml, amb un total de 332 unitats d'instal·lació (3.347 expedients).

2009

Total de consultes: 1.496 / Producció de fitxes descriptives: 6.343; altes noves: 1.861 / Ingrés de documentació: 95 ml. / Traspàs a l’arxiu històric: 35 ml. amb un total de 367 unitats d’instal·lació (3.050 expedients).

Simplificació administrativa. Reenginyeria de circuits administratius de 39 procediments; normalització de 113 instàncies municipals.

2010

Total consultes: 1.706 / Producció de fitxes descriptives: 18.638; altes noves: 16.471 / Ingrés de documentació: 94 ml.

2011

Total de consultes: 1.561 / Prèstecs als departaments: 279; Producció de fitxes descriptives: 8.458; altes noves: 2.151 / Ingrés de documentació: 46,15 ml. (404 unitats d’instal·lació) / Traspàs a l’arxiu històric: 38 ml. amb un total de 437 unitats d’instal·lació (3.006 expedients).

Simplificació administrativa. Reenginyeria de circuits administratius de 8 nous procediments; normalització de 104 models d’instàncies municipals (amb un total de 212 plantilles).

2012

Total de consultes: 1.783 / Prèstecs als departaments: 177; Producció de fitxes descriptives: 9.432; / Ingrés de documentació: 78,27 ml. (956 unitats d’instal·lació) / Traspàs a l’arxiu històric: 0 ml.

Simplificació administrativa. Reenginyeria de circuits administratius de 7 nous procediments; aprovació corporativa d’1 procediment; normalització de 125 models d’instàncies municipals (amb un total de 212 plantilles).

2013

Total de consultes: 1.482 / Prèstecs als departaments: 126; Producció de fitxes descriptives: 13.77; altes noves: 4.038 / Ingrés de documentació: 30 ml. (253 unitats d’instal·lació) / Traspàs a l’arxiu històric: 110 ml. amb la revisió d’un total de 1.289 unitats d’instal·lació (11.500 expedients).

Simplificació administrativa. Aprovació corporativa de 2 procediments redissenyats; Adequació de 120 instàncies al llenguatge no sexista; conversió d’instàncies a PDF autoemplenables (500 intervencions).

2014

Total de consultes: 1.367 / Prèstecs als departaments: 198;  Producció de fitxes descriptives: 11.307; altes noves: 3.3018 / Ingrés de documentació: 53,67 ml. (457 unitats d’instal·lació) / Traspàs a l’arxiu històric: 35,54 ml. amb un total de 417 unitats d’instal·lació (2.816 expedients).

Simplificació administrativa. Reenginyeria de circuits administratius d’1 procediment; normalització de 7 models d’instàncies (16 plantilles); Adequació de 100 instàncies al llenguatge no sexista.

 

Total Consultes per Matèries Tipologia de Consultes Evolució de Demanda
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva