Suggeriments

DADES OBERTES

 

DEMOGRÀFIQUES

 

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ

Dades de població desglossades per edats i sexe

DATA ACTUALITZACIÓ: 30/06/2017

FORMATS:     xls     csv     txt

FONT: Dep. Estadística I Padró - Ajuntament de Gandia

 

 

 

POBLACIÓ PER BARRIS

Dades de població desglossats per barris

DATA ACTUALITZACIÓ: 30/06/2017

FORMATS:     xls     csv     txt

FONT: Dep. Estadística i Padró - Ajuntament de Gandia

 

 

POBLACIÓ PER DISTRICTE I SECCIÓ

Dades de població desglossats per districte i secció

DATA ACTUALITZACIÓ: 30/06/2017

FORMATS:     xls     csv     txt

FONT: Dep. Estadística I Padró - Ajuntament de Gandia

 

 

ANTIGUITAT POBLACIÓ PER ANYS

Dades de població empadronada a Gandia desglossada per sexe i per anys

DATA ACTUALITZACIÓ: 30/06/2017

FORMATS:     xls     csv     txt

FONT: Dep. Estadística i Padró - Ajuntament de Gandia

 

 

PROCEDÈNCIA PER NACIONALITATS

Dades d'immigració desglossades per país de procedència

DATA ACTUALITZACIÓ: 30/06/2017

FORMATS:     xls     csv     txt

FONT: Dep. Estadística i Padró - Ajuntament de Gandia

 

 

TRIBUTARIES

 

PADRÓ DE L'IVTM 2017

Dades del padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) de 2017

DATA ACTUALITZACIÓ: maig 2017

FORMATS:     xls     csv     txt 

FONT: Dep. Gestió Tributaria - Ajuntament de Gandia

 

 

DE TRANSPORT

 

BASES BICISAFOR

Plànol de la situació de les bases de la bici pública BiciSafor

DATA ACTUALITZACIÓ: 30/06/2017

FORMATS:     html

FONT: Servei de bicicletes SaforBici

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva