Suggeriments

PROJECTE BASE D'EDUCACIÓ VIÀRIA PER A CENTRES ESCOLARS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ INFANTIL

Conceptes

 1. Coneixement de les normes de circulació observables en l'entorn escolar.
 2. Les funcions de les normes i dels senyals de circulació dirigides al vianant.
  1. Senyalització horitzontal: importància dels passos de vianants.

   - Per què hi ha passos de vianants?
   - Què són?
   - Per a què serveixen?
   - Com s'utilitzen?

  2. Senyalització vertical: significat d'alguns senyals que han de coincidir amb les observables al seu entorn.

   - Gir esquerra i dreta..
   - Pas de vianants.
   - Perill zona escolar.
   - Prohibit estacionar.
   - STOP
   - Direcció prohibida,etc.

  3. Senyalització lluminosa: el semàfor.

   - Què és?
   - Per a què serveix?
   - Com s'utilitza?

  4. Senyals dels agents: l'agent com a element d'ajuda al ciutadà.

   - L'Agent de Policia Local en els passos de vianants i en els col·legis.

 3. Comportament de vianants en l'entorn pròxim, la importància del respecte a les normes de circulació.

  - Elements de la via pública: vorera, rastell i calçada (carretera).
  - Com caminar per les voreres.
  - Les zones de vianants.
  - Què és un vianant?
  - On juguem?
  - Creuar: per on, quan, com...

 4. Els mitjans de transport de viatgers.

  - Per a què serveixen?
  - Com els utilitzem?

  1. L'autobús escolar.

   - Com esperem?
   - Com pugem i baixem?
   - Com ens comportem?

  2. L'autobús comercial.

   - Anem acompanyats?

  3. En el cotxe dels familiars.

   - Per on pugem i baixem.
   - En l'interior: com ens comportem.
   - Mesures de seguretat.

 5. La utilització de la bicicleta.

  - Conducció amb seguretat.
  - L'accident de trànsit

Procediments

 1. Realització d'un recorregut, per l'entorn escolar, observant els diversos elements que trobem en ell.
 2. Reconeixem els senyals segons la seua forma i color.

  - Diferenciem tipus de senyals: horitzontals, verticals, lluminoses, dels agents.
  - Elaboració de senyals verticals: cartolines, petos...
  - Elaboració d'un semàfor mòbil (cartolina...)
  - Elaboració d'un circuit en el pati
   

Actituds i valors

 1. Valoració de la ciutat o el lloc en què es viu com un lloc per a la trobada, la comunicació i el desenrotllament de relacions afectives.
 2. Reconeixement i estima per l'ajuda i el servei que ens presten els agents de Policia Local en relació al tràfic.
 3. Apreciar el valor que té ajudar a qui ho necessita, prenent consciència que hi ha ciutadans amb necessitats especials.
 4. Valoració de la importància , necessitat i eficàcia del transport públic.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva