Suggeriments

COMISSIONS DELEGADES DEL PLE

 

COMISSIONS DELEGADES DEL PLE 

 

LEGISLATURA 2015-2019 

 

Ø   LES COMISSIONS DELEGADES DEL PLE ES VAN CREAR PER ACORD PLENARI DE DATA 06/07/2015 (PUNT 3.4 DE L’ORDRE DEL DIA), ON S’ESTABLEIX LA CREACIÓ, DENOMINACIÓ, COMPOSICIÓ, FUNCIONS I ATRIBUCIONS

 

 

Ø  ES VAN CONSTITUIR EL22/07/2015, I EN AQUESTA LEGISLATURA HI SÓN CINC:

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMISSIONS DELEGADES DEL PLE AMB CARACTER DECISORI.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva