Suggeriments

L´HABITATGE

 

Informació necessària per accedir al nostre municipi a una vivenda ja siga de lloguer, nova o de segona mà

Iniciatives Públiques de Gandia

Orientació en el moment de cercar vivenda a través de l´Ajuntament de Gandia: lloguer, compra, vivendes de protecció oficial, etc.

Societat Pública de Lloguer per Internet

Es pot sol.licitar i oferir una vivenda en règim de lloguer a través de la Societat Pública de Lloguer mitjançant un registre en línia

Ajudes a la vivenda per a jóves

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva