Suggeriments

MANDAT CORPORATIU 2015-2019  CÀRRECS PÚBLICS

 (Actualitzat a partir de la sessió plenària del dia 12/11/2015)

Càrrec Retribució anual, en 14 mensualitats Nom i cognoms Dedicació Aprovació
Alcaldessa49.000,00 €Diana Morant RipollExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Vicealcaldessa42.000,00 €Lorena Milvaques FausExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre  del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Miguel Àngel Picornell CanutExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Nahuel González LópezExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €José Manuel Prieto PartExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Laura Morant PeiróExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Xavier Josep Ródenas MayorExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Àngels Pérez AlarteExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Joan Muñoz CrespoExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Ciro Vicente Palmer PascualExclusivaAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor42.000,00 €Vicent Gregori AcostaExclusivaAcord Plenari 12/11/2015
Punt 2.1 de l’ordre del dia
Sessió ordinària
Regidor23.000,00 €Lydia Morant VaróParcialAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor23.000,00 €Alicia Izquierdo SeséParcialAcord Plenari 06/07/2015
Punt 3.3 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Regidor23.000,00 €Andrés Puig de la MuelaParcialAcord Plenari 12/11/2015
Punt 2.1 de l’ordre del dia
Sessió ordinària

CRONOLOGIA DELS ACORDS

Data Acord
6/07/2015

Aprovació del règim de dedicació i retributiu dels membres corporatius.
(Acord del Ple. Punt 3.3 de l’ordre del dia)

12/11/2015

Modificació del règim de dedicació i retributiu de regidors del Grup Municipal Popular

(Acord del Ple. Punt 2.1 de l’ordre del dia):

·   El regidor Sr. Vicent Gregori Acosta  passa del règim de dedicació parcial al règim de dedicació exclusiva.

·   S’assigna la dedicació parcial al regidor Sr. Andrés Puig de la Muela

·   El regidor Sr. Víctor Soler Beneyto passa del règim de dedicació exclusiva al règim de percepció d’assistències per concurrència a les sessions i reunions dels següents órgans municipals: Ple, Junta de Govern, Junta de Portaveus i Comissions del Ple (xifrades en 200 euros/sessió).

 

BOP 28/07/2015. Edicte sobre organització municipal

BOP 28/07/2015 Dedicació membres corporatius

BOP 11/08/2015. Edicto sobre organización municipal

BOP 07/09/2015. Organització municipal 

F3-74 Certificat  2.1.- RÈGIM I DEDICACIÓ GRUP POPULAR

 


La resta de regidors perceben assistències  per la concurrència a sessions i reunions dels órgans col·legiats municipals: 

ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA A SESSIONS I REUNIONS DELS ÓRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS

 

Órgan

Quantia a percebre
per assistències

Aprovació

Ple

200,00€/sessió

Acord Plenari 06/07/2015
Punt 3.1 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent

Junta de Goven de la Ciutat de Gandia

200,00€/sessió

Acord Plenari 06/07/2015
Punt 3.1 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent

Junta de Portaveus

200,00€/sessió

Acord Plenari 06/07/2015
Punt 3.1 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent

Comissions del Ple

200,00€/sessió

Acord Plenari 06/07/2015
Punt 3.1 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent


 
Dedicacions personal directiu (TITOL V CAPITOL I SECCIÓ 3 del ROGA)
 

MANDAT CORPORATIU 2015-2019  CÀRRECS DIRECTIUS 

Càrrec Retribució anual, en 14 mensualitats Titular Aprovació retribucions
i autorització nomenament
Nomenament Publicació
Coordinador General
d’Economia i Hisenda
42.000,00 €Juan Salvador Gregori EscrivàAcord Plenari
06/07/2015
Punt 3.5 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Acord Junta de Govern de la Ciutat de Gandia
10/07/2015
Punt 2 de l’ordre del dia
Butlletí Oficial Província València nº 143
28/07/2015,
pàgina 67
Coordinador General d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans42.000,00 €Vicent
Mascarell Tarrazona
Acord Plenari
06/07/2015
Punt 3.6 de l’ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Acord Junta de Govern de la Ciutat de Gandia
10/07/2015
Punt 3 de l’ordre del dia
Butlletí Oficial Província València nº 143
28/07/2015,
pàgina 67

BOP sobre aprovació definitiva del ROGA

 

QUANTITATS ASSSIGNADES ALS GRUPS MUNICPALS

 

Concepte Quantitat Aprovació
Per Grup Polític1.000,00 €/mesAcord Plenari 28/01/2016
Sessió ordinària
Per cada membre integrant del grup polític300,00 €/mesAcord Plenari 28/01/2016
Sessió ordinària

 

DECRET

Les quantitats assignades no poden destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació efectuada, que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest ho demane.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva