Accessibilitat en Portal de Gandia

Qué
Des de Portal de Gandia pensem que l'accessibilitat és una característica bàsica de la web que promou un dels seus principis essencials: la universalitat.
Entre els avantatges d'una web accessible tenim:

 • Facilita l'accés de les persones amb discapacitat, persones majors, i en general, de tots els usuaris.
 • Permiteix l'accés amb diferents navigadors, dispositius, etc.
 • Suporta continguts més clars i estructurats.
 • Millora la navegació i l'experiència de l'usuari.


Cóm

Per a aconseguir aquest objetiu s'han aplicat els següents estándars:

 • Separació entre códi i presentació basats en estàndars W3C:
  Llenguatge de marcat d'hipertext extensible 1.0 Fulles d'estil en cascada 2.0
 • Pautes d'Accesibilitat per al Contingut Web (WCAG) versió 1.0, publicades per l'Iniciativa d'Accesibilitat Web (WAI) del (W3C)

Aquestes recomanacions estàn estructurades en tres prioritats segons el seu impacte en l'Accessibilitat.Navegació mitjançant el teclat.

Per a navegar per el portal de Gandia, es poden utilitzar les següents tecles d'accés ràpid. 

 • 0: Pàgina Accessibilitat
 • 1: Pàgina d'inici del Portal
 • 2: La Ciutat
 • 3: Economia
 • 4: Ciutadania
 • 5: Ajuntament
 • 6: Notícies

 

L'ús de les tecles d'accés varia amb el navigador:

 • Internet Explorer: ALT atall ENTER
 • Firefox: ALT Mayúscules atall (en versions antigues ALT atall)
 • Opera: MAYÚSCULAS ESC atall


Compatibilitat.

El disseny ha sigut realitzat per a que siga compatible amb el major nombre de navigadors posible i en diferents plataformes.

La millora de l'accessibilitat en els continguts del portal deu ser un procés continu. Per continuar amb aquesta millora, ens agradaria contar amb la seua opinió. Si té qualsevol dubte o suggèrencia, pot contactar a travers de l'adreça

infoweb@gandia.org