Suggeriments

TERRATRÉMOLS

Conseqüències anímiques

 

Després de l'experiència d'un terratrèmol, es poden generar reaccions diverses d'ansietat i és normal, per tant, que en les setmanes següents, moltes persones demanden o necessiten un suport psicològic per a reduir l'estrés emocional.

Quant als xiquets, si en la seua localitat hi ha hagut algun moviment sísmic i el seu fill mostra signes de preocupació (com a falta de gana, insomni, por als canvis de temps, temor de quedar-se sol, a que es repetisca el terratrèmol) escolte'l, tranquil•litze´l, i en el cas que persistisca el malestar, busque el suport d'un professional.

 

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT EL RISC DE TERRTRÈMOLS

 

Si es viu en una zona de risc de patir un terratrèmol, convé adoptar una sèrie de mesures preventives, tals com:

En relació a l’estructura de l’edifici

 • Revisar, controlar i reforçar l'estat d'aquelles parts de les edificacions que primer es puguen desprendre, com a ximeneies, ràfecs o balcons.
 • Revisar, així mateix, aquelles instal•lacions que puguen trencar-se: línia elèctrica, conduccions d'aigua, gas i sanejaments.

En relació a l’interior de la vivenda

 • Extremar les precaucions quant a la col•locació i subjecció d'alguns objectes que puguen caure, en especial els pesats i els que puguen trencar-se com a làmpades, espills, botelles, etc.
 • Tindre una especial cura amb la ubicació dels productes tòxics o inflamables, a fi d'evitar que es produïsquen fugues o vessaments.

 

MESURES D’AUTOPROTECCIÓ A ADOPTAR DURANT UN TERRATRÈMOL

 

Si es produeix un terratrèmol d’una certa intensitat, intente concentrar l’atenció en evitar riscos i tinga en compte las següents recomanacions:

Si està a l’interior d’un edifici es important:

 • Buscar refugi davall dels llindars de les portes o d'algun moble sòlid, com a taules o escriptoris, o bé, junt a un pilar o paret mestra.
 • Mantindre's allunyat de finestres, vidrieres, vitrines, envans i objectes que puguen caure i arribar a colpejar-lo.
 • No utilitzar l'ascensor, ja que els efectes del terratrèmol podrien provocar el seu afonament o quedar atrapat en el seu interior.
 • Utilitzar llanternes per a l'enllumenat i evitar l'ús de veles, mistos, o qualsevol tipus de flama durant o immediatament després de la tremolor, que puguen provocar una explosió o incendi.

Si la sacsejada el sorprèn en l’exterior es convenient

 • Anar cap a una àrea oberta, allunyant-se dels edificis danyats. Després d'un gran terratrèmol, seguixen altres més xicotets denominats rèpliques que poden ser prou forts com per a causar destrosses addicionals.
 • Procurar no acostar-se ni penetrar en edificis danyats. El perill major per caiguda de runes, revestiments, vidres, etc., està en la vertical de les façanes.
 • Si s'està circulant amb cotxe, és aconsellable romandre dins del vehicle, així com tindre la precaució d'allunyar-se de ponts, pals elèctrics, edificis degradats o zones de despreniments.

Intente respondre a les cridades d'ajuda i col•laborar amb els Serveis intervinents, però no acudisca a les zones afectades sense que ho sol•liciten les autoritats. És important evitar tafanejar per les zones sinistrades; açò és perillós i a més dificultarà les labors de rehabilitació.

RECORDE:

 • Las mesures de prevenció ajuden a reduir el mal que puga derivar-se dels desastres.
 • En cas d’emergència, conèixer algunes pautes d’autoprotecció, ajuda a prendre decisions que puguen afavorir tant la seua seguretat com la dels altres.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva