Suggeriments

TEMPERATURES EXTREMES PER CALOR

Recomanacions davant una situació de temperatures extremes per calor

  • Limite la seua exposició al sol, romanga en llocs protegits del sol el major temps possible i mantinga’ls ben ventilats.

  • Tinga en compte que, a l'entrar o eixir d’aquestos llocs, es produeixen canvis bruscs de temperatura que poden afectar-li.

  • Prenga menjars lleugers i regulars, begudes i aliments rics en aigua i sals minerals, com les fruites i hortalisses, que l’ajuden a reposar les sals perdudes per la suor.

  • Vista’s amb roba adequada de colors clars, cobrint la major part del cos, especialment, el cap.

  • Evite exercicis físics prolongats en les hores centrals del dia.

  • Interese’s per persones majors i malaltes pròximes, que visquen soles o aïllades.

  • Mai deixe a xiquets ni persoens majors a l’interior d’un vehicle tancat.

RECORDE:

  • La prevenció afavoreix la seua seguretat i conèixer algunes pautes de conducta per a l’autoprotecció ajuda a prendre les decisions adequades.

  • Segueixca les recomanacions específiques sobre sequera davant una situació d’escassesa d’aigua, així com les corresponents a la prevenció d’incendis forestals

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva